Over P&O-profit
 

P&O-profit is een jonge organisatie waarin competenties als klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, betrouwbaarheid en vakmanschap centraal staan. Vanuit Breda werken wij met onze formule door het hele land.

Het bureau wordt geleid door Jan Varossieau die een jarenlange praktijkervaring binnen verschillende branches en organisaties inbrengt. Na ruim twintig jaar expertise te hebben opgebouwd binnen uiteenlopende organisaties, trok het zelfstandig ondernemerschap.
Zijn P&O-ervaring heeft hij onder andere opgebouwd in de volgende functies:
Jan Varossieau
  vijf jaar sector personeelsfunctionaris (gezondheidszorg en papierindustrie)
  vijf jaar hoofd personeel en organisatie bij Nestlé (voedingsmiddelen)
  vijf jaar directeur personeel en organisatie bij Friesche Vlag (voedingsmiddelen)
  vijf jaar groepsmanager human resources bij Euretco (retail en zakelijke dienstverleningscompany).
 

Deze brede ervaring impliceert wat ons betreft geen studeerkamer aanpak, maar een pragmatische insteek waarbij het behalen van concrete doelstellingen centraal staat.

Na zijn HBO-opleiding personeel en organisatie volgde Jan Varossieau de postacademische opleiding 'Sturen van veranderingen in organisaties' bij Sioo. Vanuit zijn belangstelling voor persoonlijke groei is hij gedurende zijn hele loopbaan actief geweest in het trainen en opleiden van medewerkers, managers en P&O-ers.

Binnen P&O-profit werken verschillende adviseurs samen die ieder vanuit eigen deskundigheid u als klant zo resultaatgericht mogelijk ondersteunen of adviseren.