Hoe werkt Shared Inkoop Services
 
P&O profit sluit ten behoeven van de deelnemers inkoopraamcontracten af met professionele leveranciers en onderhandelt hierbij gunstige prijzen en condities uit.
P&O profit treedt hierbij alleen op als intermediair en regelt in die hoedanigheid voor u als deelnemer de condities waaronder de door u gekozen contracleverancier de diensten aan u verleent. Juridisch en financieel vindt de feitelijke dienstverlening verder plaats tussen u en de contractleverancier. P&O profit is hierin geen partij, maar bewaakt wel namens u de kwaliteit van de dienstverlening en de hantering van het raamcontract. U ontvangt uw factuur dan ook direct van de leverancier.
Deze inkoopraamcontracten zijn in verschillende modules geclusterd.
Voor een abonnementsprijs van 150,- per jaar wordt u deelnemer van een module. Een bedrag dat u dubbel en dwars terugverdiend. U betaald voor maximaal drie modules uw abonnementkosten. Dus maximaal 450,- per jaar bij deelname aan drie of meer modules.
Na aanmelding ontvangt u van P&O profit afhankelijk van de gekozen modules een contract of accepteert u de contractvoorwaarden digitaal. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van P&O profit op alle contracten van toepassing.
Na acceptatie ontvangt u een eigen login-code en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de modules waaraan u deelneemt.
Na het inloggen kunt gebruik maken van de dienstverlening in de module. Afhankelijk van de aard van de module is iedere module zo georganiseerd dat de dienstverlening zoveel mogelijk op maat plaatsvindt.

Heeft u behoefte aan verdergaande uitbesteding of advies dan zijn wij u graag dienst middels onze units P&O Ondersteuning en P&O Ontwikkeling. Neemt u gerust vrijblijvend contact(link)op.